Jurslaskolan är en F-6-skola som ligger cirka en mil norr om Norrköping. Vår skola har en hälsoprofil vilket bland annat innebär att vi har en stark koppling till naturen.

Frånvarohantering

Sjukanmälan 


Sjukanmäl ditt barn på telefonnummer 011 - 444 14 96 varje dag som ditt barn är hemma. Mail och/eller sms skickas automatiskt till vårdnadshavare om någon saknas under lektionstid och ej är sjukanmäld.

Barn med specialkost ska också sjukanmäla till skolköket 011-15 17 70.


Ledighet för barn

Skollagen 7 kap. 18 §.

En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vanliga semesterresor eller nöjesresor betraktas inte som enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet och beslutet går ej att överklaga.

Observera att det är av stor vikt att eleverna deltar i undervisningen då många arbetsuppgifter/moment som eleven går miste om under ledigheten inte kan göras hemma.Vid eventuell ledighet är det vårdnadshavarnas ansvar att se till så att barnet inhämtar det som övriga elever arbetar med i skolan under frånvaron.

Ledighetsansökan elev