Jurslaskolan är en F-6-skola som ligger cirka en mil norr om Norrköping. Vår skola har en hälsoprofil vilket bland annat innebär att vi har en stark koppling till naturen.

Elev

Elevråd

Elevrådsrepresentanter väljs i klasserna. Dessa deltar sedan i elevrådsmöten. Vid mötena deltar rektor. Skolledning, övrig personal bjuds in vid behov.
Klassråd hålls i klasserna regelbundet. Elevrådsrepresentanterna rapporterar från elevrådsmötet och tar med sig frågor från klassen till nästa elevrådsmöte.


Trygghetsteam

Jurslaskolan har en ”Plan mot kränkande behandling och diskriminering”. Trygghetsteamet som består av pedagoger, kurator och rektor och ansvarar för att planen upprättas och följs. Trygghetsteamet arbetar också med det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet på skolan samt utreder och handhar ärenden där kränkningar uppstått och behöver följas upp. Trygghetsteamet samarbetar även med elever på skolan (representanter i värdegrundsgruppen) i åk 3-6. De träffas på möten regelbundet, en gång/mån och arbetar med olika frågor på skolan som har med trygghet och trivsel att göra.

Biblioteket


Jurslaskolan öppnade sitt nya skolbibliotek i nya fina lokaler, i samband med skolstarten hösten 2017.
På onsdagar 16.30-17.30 håller skolbiblioteket öppet så att du kan gå dit tillsammans med dina föräldrar. Kanske behöver ni tips på en bra högläsningsbok att läsa tillsammans hemma? Eller vill ni bara samtala lite generellt om läsning och böcker, då finns skolbibliotekarien på plats. Om du får en rekommendation från din lärare att skaffa läshjälpmedlet Legimus så finns det också möjlighet för registrering på skolbiblioteket.
Välkomna!