Jurslaskolan är en F-6-skola som ligger cirka en mil norr om Norrköping. Vår skola har en hälsoprofil vilket bland annat innebär att vi har en stark koppling till naturen.

tisdag 5 juni 2018

Skolbiblioteket eftersöker 662 stycken böcker!


Hyllorna gapar tomma och därför är bokmonstrets mage tom. Skolbiblioteket söker efter 662 stycken böcker som behöver komma tillbaka till sin plats på hyllan innan sommarlovet. Kolla gärna hemma efter biblioteksböcker och skicka med till skolan så att vi kan mata bokmonstret med dem!

Hälsningar bokmonstret och skolbibliotekarien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar