Jurslaskolan är en F-6-skola som ligger cirka en mil norr om Norrköping. Vår skola har en hälsoprofil vilket bland annat innebär att vi har en stark koppling till naturen.

onsdag 25 april 2018

Familjehemsenheten behöver dig!

Familjehemsenheten söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. De anordnar informationskvällar under maj och juni. För mer information läs detta utskick:

Utskick familjehem 2018


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar