Jurslaskolan är en F-6-skola som ligger cirka en mil norr om Norrköping. Vår skola har en hälsoprofil vilket bland annat innebär att vi har en stark koppling till naturen.

fredag 19 januari 2018

Vecka 3 i åk 3

Hej!

Vi arbetar nu parallellt med So och svenska i vårt arbete kring forntiden. Just nu skriver vi faktatexter om bondestenåldern. Den här veckan har vi även arbetat med källkritik tillsammans med Karin, vår skolbibliotekarie. Vi har funderat kring vilka olika källor det finns och pratat om primärkälla (förstahandskälla) och sekundärkälla (andrahandskälla). Eleverna har gjort olika övningar där de tillsammans i mindre grupper har fått fundera kring olika källor.

I svenskan fortsätter vi även med våra läsecirklar. Detta är väldigt uppskattar av både barnen och oss vuxna.


I matematiken arbetar vi med längd, geometri och vinklar. På vår utelektion passade vi på att titta på olika vinklar i naturen och mätte olika föremål. Vi tränar på hur vi använder linjal/måttband och pratar om vikten av att vara noggrann när vi mäter. När snön kom så provade några att göra geometriska figurer av snön.

                       Vi har påbörjat ett arbetsområde om våra årstider, månader och datum i No. Prata gärna hemma om vilket datum barnen är födda och på vilka olika sätt man kan skriva ett datum. Exempelvis 19/1-18, 19 januari 2018 eller 180119.

Även i engelskan arbetar vi nu med att kunna säga månader, veckodagar och klockslag på engelska.

Vi kommer att gå till vårt skolbibliotek på tisdagar för att låna böcker att läsa i skolan. Grupperna kommer att gå varannan tisdag och den här veckan har Ekorrarna varit på skolbiblioteket och lånat böcker.

Vecka 4

Måndag: En utelektion. Ny svenskaläxa (veckans ord).
Tisdag: Idrott. Delfinerna skolbiblioteket. Författarbesök.
Onsdag: Författarbesök
Torsdag: Idrott
Fredag: Svenskaläxa och matematikläxa lämnas in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar