Jurslaskolan är en F-6-skola som ligger cirka en mil norr om Norrköping. Vår skola har en hälsoprofil vilket bland annat innebär att vi har en stark koppling till naturen.

tisdag 23 januari 2018

Planering 2-3 fritidshem vecka 4

Måndag: Åk 2 slöjd.
Heta stolen och Sjysta kompisar?

Tisdag: Drama-och musikgrupp
Heta stolen och Sjysta kompisar?

Onsdag: Vi bjuder in 1:orna på SPA
Idrottshall för 3:or

Torsdag: Vi bjuder in 1:orna på SPA
Idrottshall för 2:or

Fredag: Skogen för de som vill. Spelhåla inne

Denna vecka fokuserar vi extra på, enl LGR11
Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet samt,
samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar